top of page

ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Güncelleme tarihi: 23 Eyl 2023

Canlıların hayatlarını sürdürürken iç içe oldukları dünya, aynı zamanda birbirleriyle etkileşim ve ilişki içerisinde oldukları bir dış ortam oluşturmaktadır. Bu dış ortama ise çevre denmektedir. Sadece bizimle var olmayıp, geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan bir döngü içerisinde çevre varlığını sürdürmektedir. Doğal unsurlar üzerine inşa ettiğimiz çevremiz bizleri hayatta tutan temel ihtiyaçlarımızı da içinde barındırmaktadır. Tüm ihtiyaçlar denge içerisinde doğal çevremizden karşılandığı müddetçe ve karşılığında çevremiz zarar görmediği sürece devamlılığını sağlayabileceğimiz bir ortam oluşturmuş oluruz. Aksi gerçekleştiriğinde ise bu denge bozulacak ve yeryüzündeki tüm canlıların yaşamı için tehdit oluşturacaktır.ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDİR? NEDENLERİ NELERDİR?

Çevre kirliliği; yaşamsal dengeyi sağlayan dış ortamımızda bozulmalara ve varlıkların yaşayışlarını olumsuz etkileyecek sonuçlar üreten durumdur. Çevre kirliliğinin farklı türleri olduğu gibi farklı nedenleri de vardır. Çevre kirliliğinin türlerinden bahsedecek olursak; su kirliliği, hava kirliliği, katı kirliliği, gürültü kirliliği ve ışık kirliliği olarak ifade edebiliriz. Çevre kirliliği temelde insan ve doğa sebepli gerçekleşiyor olsa da ana faktör insan eliyle gerçekleştirilen faaliyetler diyebiliriz.

Nüfus artışıyla birlikte insanların ihtiyaçlarının daha hızlı karşılayabilmek için endüstriyelleşme beraberinde atık problemlerini de ortaya çıkarmış, ayrıştırılmadan doğaya bırakılan endüstri atıkları su kirliliğine sebep olduğu gibi doğal yaşam alanlarını da tehdit etmektedir.Çevre kirliliğine sebep olan diğer etmenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Orman tahripleri

 • Bitki örtüsü tahribi ve aşırı hayvan otlatmacılığı

 • Şehir gürültüsü

 • Teknoloji atıkları

 • Yanlış arazi kullanımı

 • Yangın, sel, heyelan gibi doğal afetler

 • Aşırı tüketim ve buna bağlı atık kirliliği

 • Motorlu kara, deniz ve hava araçları

 • Petrol atıkları

 • Kontrolsüz endüstri atıkları

 • Aşırı doğal kaynak tüketimi

 • Kötü gazların havaya salınımıÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI


Çevre kirliliği sadece insanlar için değil, yeryüzünde yaşayan her canlı için tehlike arz etmektedir. Öyle ki kontrolsüz hale gelen çevre kirliliği, geri dönülmez sonuçlara sebep olabilir. Çevre kirliliği ile dünyanın iklimi ve coğrafyasının değişmesi, su kaynakları gibi doğal kaynakların azalması ya da yok olması temel sonuçlardandır. Bunlara bağlı olarak enerji kıtlığı,beslenme sorunları, canlı çeşitliliğinin azalması, toprakların kaybı, sağlık problemleri de gelişerek canlı yaşamının devamlılğını tehdit eder. Sadece insanlar için değil birçok kara ve deniz canlısı için de yaşam alanlarının daralmasına sebep olabilmekte. Doğal çevrenin yaşanılır olmaktan çıkması, sürdürülebilir hayatın devamlılığını engellemektedir. Daha yaşanır bir hayat için çevre kirliliğine karşı bireysel ve toplumsal önlemler almalı, bu önlemler devletler tarafından da desteklenmelidir.

16.083 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page